Tietosuojaseloste

N1 Sähkö Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen N1 Sähkö Oy:n palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

N1 Sähkö Oy (Y-tunnus 3257352-4)
Tähkätie 6
15860 Hollola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nikolas Ylinen
puhelin: +358 413118080
sähköposti: nikolas@n1sahko.fi

3. Rekisterin nimi

N1 Sähkö Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri

4. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on N1 Sähkö Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, laskutus, arkistointi ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää N1 Sähkö Oy:n toiminnan kehittämisen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käytössämme on asiakasrekisteri, joka pitää sisällään seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Palveluiden käytöstä havainnoidut, analytiikan avulla johdetut anonyymit tiedot saamme evästeiden tai vastaavan tekniikan avulla.

6. Mistä saamme henkilötietojasi

N1 Sähkö Oy hallinnoi tietoa asiakkaista, jotka täyttävät yhteydenottolomakkeen tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten liittymällä verkkolomakkeen kautta sähköpostilistallemme. Henkilötietosi kirjautuu asiakasrekisteriimme yhteydenottolomakkeen lähettämisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille.

9. Sinun oikeutesi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa itseäsi koskevat tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tästä tietosuojaselosteesta. Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen loukkaamisesta. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti yksityiselämääsi. Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. Henkilötietosi poistetaan rekisteristämme pyynnöstäsi.

10. Kuinka kauan säilytämme tietojasi

N1 Sähkö Oy säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilöryhmittäin ja sen mukaan, mikä on tietyn henkilöryhmän käyttötarkoitus.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja muu tekninen seuranta

Seuraamme n1sahko.fi -sivuston liikennettä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti. Emme saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, emmekä näin ollen kykene tunnistamaan käyttäjää. Evästeiden kautta saamme anonyymiä tietoa, kuten sivuston kävijämäärät, sivusto, jolta kävijä saapuu N1 Sähkön sivuille, vierailun kesto jne. Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palveluntarjoajat ovat Facebook ja Instagram.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa nikolas@n1sahko.fi